Vårmöte

                                                          24/5-09

                                                                                                        Kl: 11: 00

 

1 Öppnande

# Ordförande Valle hälsade alla välkomna och öppnade vårmötet

 

2 Dagordning

# Förslaget till dagordning godkändes

 

3 Genomgång årsmötet

# Årsmötet gicks igenom, det var bla p-platserna vid badet som diskuterades. Be Arne titta på detta.

 

4 Rapporter:

# Annan eltaxa

Valle och Sven har pratat med Arne och kommit fram till att taxan skall vara 1,55 för tiden 1 maj -15 sep, from 16 sep – 30 april skall den vara 1,60 (vinterpris).

# Belysningen på området

Arne kontaktar en elektriker om detta och vad för slags armatur det skall vara, tar beslut om detta efteråt.

 

5 Ekonomi

# Alf meddelade att det kommit in 109 st frivilliga avgifter till husvagnsföreningen.

 

6 Fritidskomitten

# Karin Spanhede fick ordet, det behövs flera till lotteriförsäljningen, midsommar som vanligt, planer på allsång (ta med egna stolar då), 18/7 sommarfest, 15/8 kräftskiva, ny loppis till hösten.

 

7        Tid för årsmötet

# Blir den 9/8, kl:12:00

 

8 Övriga frågor:

Hemsidan – boenderegister

Det är bra att ha om det händer något tex under lågsäsong och man behöver kontakta en hus eller villavagnsägare, men det är frivilligt.

 

Ljudanläggning till Annexet

Arbete under säsongen

Snickra till flera bord och bänkar som passar till Anexet – de gamla kan användas till serveringsbord.

Bokning av Lyckoträffen

Karin Spanhede och Irene Anderson

Nytt namn

Lyckorna Camping. Olsson

Rep.av trapporna

Arne har lovat att reparera trappan , får hjälp av Ragnar och förhoppningsvis några flera frivilliga