Information från ordföranden ang Lyckorna Camping

Uddevalla i november 2010

 

 

Fick nyligen en information av vår campingvärd Arne, såsom utlovats efter den överläggning han haft med markägaren Söderlund.

 

Arne och en av hans systrar som numera hjälper till allt mer vad gäller avtal mm för campingen, hade alltså då träffat Söderlund för en överläggning om vad som kan komma att gälla för campingen i framtiden. Den information jag då fick kan sammanfattas så här:

v  Campingen kommer att leva vidare i huvudsak som idag även efter 2016 (året nuvarande arrende löper ut)

v  Söderlunds inriktning är att han själv tillsammans med syskon vill ta över campingen och därmed hela driften. Det låter också som så att de då vill ta över tidigare än 2016

v  Troligen kommer ett antal ”hytter” (stugor) att byggas på området, för uthyrning. Liksom även en sommarstuga uppe i berget, med uppfart från platån ovansidan dammen (om det är tekniskt möjligt anlägga en sådan väg)

v  Arne och familjen har dock inte i detta läge ”tackat ja” till att lämna campingen/lösas ut. Fler överläggningar lär följa under kommande året.

 

 

Med bästa hälsningar, tillönskan om en god vinter och med tillförsikt om att se fram emot en skön vår igen på Lyckorna!

 

Alf Gillberg

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

har ordet