Festerna

Festkommitten

På denna sida kommer fest-kommitten att publicera nyheter lottdragningar festinformation etc.


Frågor angående festkommiten:

Kan besvaras av Irene

Tel: 0707 536347

                           Välkomna att delta – det är för er vi gör våra arrangemang!


Bokning av Lyckoträffen kan göras hos

Irene Andersson plats 127

Tel: 0707 536347

Välkomna med ett personligt besök eller via Telefon