Föreningen

                       


Styrelsen 2023-24

Ordförande  Alf Gillberg Plats 156

Vald t årsm -24 Tel 0701612801

Mail: alfgillberg41@gmail.com

 

Kassör Göran Falk Plats 200

Vald t årsm -24 Tel 0733720130

Mail: goran.b.falk@gmail.com

 

Webbansvarig Jan Axelsson Plats 149

Vald t årsm -25 Tel 07011703627

Mail: axelsson.jan90@gmail.com

 

Ledamot Gunilla Johansson Plats 163

Vald t årsm -24 Tel 0765808841

 

Ledamot Annika Larsson-Lindlöf Plats 123

Vald t årsm -24 Tel 0705177409

Mail: bengtoannika@hotmail.com

 

Ledamot Christer Carlsson Plats 236

Vald t årsm -25 Tel 0709468090

Mail: christer@compassen.nu

 

Revisor Hanna Olsson Plats 94

Vald t årsm -24 Tel 0706203799

 

Festkommitté alla valda t årsm -24

Krister Jildén sammankallande Plats

Tel 0733937149

(hela festkommittén presenteras när vi fått korrekta uppgifter över alla)

 

Valberedning, valda t årsm -24

Mikael Larsson Plats 236, sammankallande Tel 0707429987

Niklas Lindstrand Plats 223, Göran Andersson Plats 127