Föreningen

Styrelsens sammansättning 2019-20


Ordförande: Alf Gillberg Plats: 156

Tel: 0701 612801 Vald t.o.m. 2018

Mail: alfgillberg41@gmail.com


Kassör: Göran Falk plats 200

Tel:0733720130

Mail: goran.b.falk@gmail.com


Webbansvarig: Jan Axelsson Plats:149

Tel: 0701703627 Vald t.o.m. 2018

Mail: axelsson.jan90@gmail.com


Ledamot: Annika Larsson-Lindlöf.plats 123

Tel:0705177409

Mail:


Ledamot: Gunilla Johansson Plats: 163

Tel: 0765 808841 Vald t.o.m. 2018

Mail: -


 Ledamot:Ann-Sofie Ström Plats 160

Tel: 0707422576

Mail: annsofie.strom@live.se


Ord Revisor

Hanna Olsson, plats 94.


Revisorsuppleant: Björn Olsson

Vald t.o.m. 2018

Mail: 


Festkommitté: sammankallande

Irene Andersson Plats: 127

Tel: 0705 363478 Vald t.o.m. 2018

Florence Olsson

Sussane Eriksson

Eva-Lena Pålsson